Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

 
 1. Ejeroplysninger og kontaktoplysninger
Hjort Danmark
CVR-nr. 41518731
Møllevej 8
7830 Vinderup
Telefon: +4550925728
Email: HjortDanmark@outlook.dk
 
 1. Databeskyttelsesansvarlig hos Hjort Danmark

Ved spørgsmål eller anden henvendelse omkring vores persondatapolitik bedes du rette direkte kontakt til hjortdanmark@outlook.dk

 

 1. Dataindsamling og brug af personoplysninger
Hjort Danmark indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger gennem samtykke ved registrering, køb af varer mv. Hvis du giver os disse personoplysninger, vil vi lagre disse oplysninger og bruge dem til at besvare din forespørgsel, til markedsføring, til kundeservice, til analyse af salg, til gennemførsel af køb m.v.
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart medmindre, at du selv udtrykkeligt giver samtykke til dette, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.
Vi indsamler desuden ingen særligt personfølsomme oplysninger om dig.
 
 1. Behandling af personoplysninger
I forbindelse med køb hos Hjort Danmark har du indtastet en række personoplysninger:
 • Visitkortinformation
 • Ordrehistorik
Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen af dit køb, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af handlen. Derudover opbevarer vi oplysninger, så du har mulighed for at reklamere over dit køb. Vi er også nødt til at bevare dine oplysninger i tilfælde af, at nogle varer skal tilbagekaldes. Disse oplysninger bliver opbevaret i den periode bogføringsloven foreskriver.
 
 1. Datasikkerhed
Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.
 
 1. Oplysning, indsigt, ændring, dataportabilitet og sletning
Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse direkte til HjortDanmark@outlook.dk
Hvis der er fejl på vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtig, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format. Har du ønsker om ændringer, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine oplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.
Dine oplysninger vil blive slettet i henhold til bogføringslovens krav.
 
 • Retten til at blive glemt
Persondataforordningen der trådte i kraft d. 25. maj 2018, sikrer dig retten til at blive glemt. Det vil sige, at du har krav på, at Hjort Danmark fjerner personlige data, som du ikke længere ønsker behandlet eller opbevaret.
Du kan få slettet dine personlige oplysninger ved at kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på ovenstående e-mailadresse.
 1. Databrud

Hjort Danmark er forpligtet til at anmelde brud på persondatasikkerheden og vil i tilfælde af dette kontakte Datatilsynet uden unødig forsinkelse og senest 72 timer efter, at den databeskyttelsesansvarlige er blevet bekendt med bruddet.
 

 1. Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage over Hjort Danmarks behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.